Systemy wentylacyjne

Kompleksowo wykonujemy systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej w obiektach wszelkiego przeznaczenia. Nasze doświadczenie pozwala na optymalny dobór systemów wentylacyjnych do większości obiektów nowopowstałych, jak również rozbudowywanych.
Ścisła współpraca z wiodącymi producentami systemów wentylacyjnych na terenie kraju sprawia, że nasze realizacje spełniają wymagania stawiane przepisami Prawa Budowlanego oraz wydanymi rozporządzeniami w sprawie dopuszczenia wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.


Stosowane przez nas elementy systemów wentylacyjnych posiadają:

  • Certyfikaty
  • Aprobaty Techniczne
  • Atesty Higieniczne

Sukces swój zawdzięczamy naszemu ambitnemu, dynamicznemu zespołowi, który na bieżąco doskonali swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.


Wykonujemy dokumentacje powykonawcze uprawniające do końcowych odbiorów obiektów.