Systemy Rejestracji Czasu Pracy

System Rejestracji Czasu Pracy umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy zatrudnionych pracowników. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy informacje gromadzone przez system mają kluczowe znaczenie i mogą stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników.

 

 

Systemy Kontroli Dostępu

Oferujemy systemy ACC oparte o proste manipulatory tkz. zamki szyfrowe obsługiwane kilkucyfrowym kodem ustalonym przez użytkownika, po systemy rozbudowane sterowane komputerowo z rejestracją daty, czasu i numeru kodu użytkownika.