W lipcu 2012 r . zrealizowano zamówienie obejmujące dostawę, montaż, uruchomienie systemu klimatyzacyjnego dla potrzeb Spółdzielni Mieszkaniowej "Siła" w Nowym Sączu.

W lipcu 2012 r . zrealizowano zamówienie obejmujące dostawę, montaż, uruchomienie systemu klimatyzacyjnego dla potrzeb Spółdzielni Mieszkaniowej "Siła" w Nowym Sączu.