F.H.U.P. System Serwis wykonała systemy telewizji przemysłowej na terenie hal remontowych oraz wzdłuż ogrodzenia na odcinku 1 km należących do Firmy Newag.

F.H.U.P. System Serwis wykonała systemy telewizji przemysłowej na terenie hal remontowych oraz wzdłuż ogrodzenia na odcinku 1 km należących do Firmy Newag.