W styczniu 2009 r. firma System Serwis zrealizowała zamówienie dla firmy Mikrowag producenta wag samochodowych z Nowego Sącza. Przedmiotem zamówienia było wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV z zastosowaniem kolorowych kamer firmy GANZ z archiwizacją obrazu na cyfrowym rejestratorze DVR tej samej firmy oraz wykonanie systemu alarmowego.

W styczniu 2009 r. firma System Serwis zrealizowała zamówienie dla firmy Mikrowag producenta wag samochodowych z Nowego Sącza. Przedmiotem zamówienia było wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV z zastosowaniem kolorowych kamer firmy GANZ z archiwizacją obrazu na cyfrowym rejestratorze DVR tej samej firmy oraz wykonanie systemu alarmowego.